Възстановяване на силно разрушени зъби с фиброщифтове

 

Macro – Lock Illusion X-RO са последна генерация фибро гласни щифтове с термоактивен цвят. Те съчетават в себе си изключителна здравина, висока рентгеноконтрастност и светлопоровидмост. Aнатомично оформени (цилиндро-конично) за точно прилягане в кореновия канал, с цветна кодировка за улеснено разпознаване, макро и микро ретенционна повърхност за допълнителна ретенция, произвеждани в 6 размера.

Предимства:

• Оптимална рентгеноконтрастност

• Светлопроводимост позволяваща използването на двойнополимеризиращи композитни цименти.

• Aнатомична форма с макро и микро-ретенционна повърхност

• Модул на еластичност близък до този на дентина

• Повишени механични качества (2000Mpa)

• Естетика благодарение на прозрачната си матрица.

• Не кородират

• 100% биосъвместими

• Цветно кодирани