Силанизация – запечатване на фисурите чрез силанти

 

 

Запазете детската усмивка

 

Разпространението на кариеса при децата, особено при новопробили зъби (шестгодишниците-около шестгодишна възраст на детето пробиват първите постоянни молари), е установено, че заема значителен ръст сред децата. То се дължи на непълната минерализация на емайла в областта на фисурите на тези зъби, както и на по-голямата им способност да задържат плака. Фисурите (гънките) на тези зъби са толкова тесни и дълбоки, че четката не може да проникне в тях и да отстрани зъбната плака. Силанизирането предотвратява увреждане на зъба именно във фисурите, откъдето най-често тръгват кариесите.

Тези предпоставки налагат специални профилактични грижи.

Силант

Показания за приложение на силантите:

 Новопробили молари и премолари

При дълбоки фисури

При деца със засегнато от кариес временно съзъбие

Превенция на кариес на постоянните зъби

Предимства на силанитите:

 Устойчиви във влажни условия

Устойчиви на изтриване и свиване

Стабилен цвят

Втвърдяват се бързо

Не се налага предварително изпиляване на зъбите

Включени флуориди, които повишават минерализацията на емайла

Кариес-редукция, около 80%

Времетраене от 2-8 години

Този метод е много ефективен и е приложим с голям успех в комплексната профилактика на кариеса.

 Каква е ползата?

 Процедурата е ценово ефективна, защото силанизирането на един зъб е значително по-евтино от пломбирането му. Силанизирането осигурява 100% предпазване от кариес на дъвкателните повърхности.

 На каква възраст?

 Силанизирането е подходящо и ефективно при деца от 6 до 12 годишна възраст. Техните кътници се силанизират още с поникването. Ако зъбът вече е пломбиран, той не се силанизира.

Безопасно ли е?

Силанизирането е кратка, проста и безболезнена процедура. Напълно безопасна.